yogdarshan

Over ons

Yoga Darshan is geregistreerd onder de Trust Act (nr. 6356/4/2184), door de regering van India. Het is een veelzijdige organisatie die betrokken is bij het verspreiden van de wijsheid van de oude visionairen.

Doel en doelstelling

Het belangrijkste doel van de Yoga Darshan is het geven van sociale waarden aan het grote publiek en het handhaven van sociale harmonie met het vestigen van cultuur en spiritualiteit in de samenleving.
Met hulp van de samenleving een programma starten voor hongermensen met de naam Fight against hunger.
Om medische, sociale bijstand, hulpverlening of dergelijke projecten of activiteiten op te nemen die van tijd tot tijd essentieel worden geacht voor algemeen openbaar nut.

Om alle andere soorten humanitaire servicecentra te starten.

Om een zelfvoorzienende en economisch gezonde samenleving te maken, is yoga Darshan van plan gratis basisonderwijs en technische vaardigheid te bieden aan kansarme personen. Het is ook van plan onderwijs en levenswetenschappelijke vaardigheden te bieden aan behoeftigen. Zodat hun sociaaleconomische groei en zelfredzaamheid kunnen worden bereikt onder de zwakkere delen van de samenleving.
Om de gezondheid van afgedankte en slecht behandelde patiënten te starten door vervolgens de broodnodige gratis medische hulp te bieden.
Om de multidisciplinaire faciliteiten te starten, zoals Yoga & Meditatiecentrum, Naturopathie, Homeopathie, Ayurveda en Satsang-hal met een bibliotheek en een leeszaal.